2001 - 8 times 50 minutes
De 9 dagen van de gier / The 9 days of the vulture

NRC Handelsblad 15 december 2001
"Het camerawerk is vaak subliem, de interieurs zijn vlekkeloos en het spel van de acteurs uitstekend"

De 9 dagen van de gier is een hooggewaardeerde (door publiek en pers) televisieserie uit 2001. In 2002 won de serie het gouden kalf voor de beste televisieproductie. Victor is een befaamd architect, druk bezig met een zeer ambitieus project in Rotterdam. Hij heeft echter door een hersentumor niet lang meer te leven. Als hij voor zijn raam zit ziet hij een grote vogel landen: een gier. Vlakbij het kantoor van Victor wordt een dode man aangetroffen. Een speciale taakeenheid onder leiding van Victor´s vriend Martin zet een onderzoek in gang. Als er meer slachtoffers vallen en de gier steeds als eerste op het plaats delict aanwezig is ziet Martin al snel een verband en probeert de vogel te gebruiken om de moorden op te lossen. Tegelijkertijd krijgt Martin informatie van een aantrekkelijke informante die hem op het spoor zet van de louche zakenman Leon Schiffer. In de acht afleveringen die deze serie telt raken een flink aantal hoofdpersonages met elkaar verweven in intriges, moord en machtspelletjes waarin niets is wat het lijkt. Rotterdam is negen dagen lang in de ban van de gier.


NRC Handelsblad 15 december 2001
"The camera work is often sublime, the interiors are immaculate and the play of the actors excellent"

The "9 days of the vulture" is a Dutch television series (2001) that was highly rated by press and public. The series won the golden calf for best television production in 2002. Victor is an architect and he has just heard he is dying of cancer. On the morning he want to tell this to his employees, an enormous vulture is sitting in front of the window of his office. This meeting is the start of a quest to a suppressed memory of his youth. On the same morning a man is found dead near Victor's office building. A special taskforce, commanded by Victor's friend Martin, is investigating the murder. The next day there is a new victim. Martin discovered that the vulture is always first at the scene of the crime. Martin is trying to use this knowledge to solve the murders. Throughout the stories of death and crime there are stories of love and friendship. Peter and Esther are seemingly happy. But their relationship can becoming in danger when Esther meets Victor and Peter gets in touch with the businessman Leon Schiffer. In the meantime Martin meets Ellen, who works in one of the nightclubs of Schiffer. She offers herself as informer - from now on love will play a part in Martin's life. With fatal consequences. The vulture Nanga appeared to be escaped from the Berlin zoo. The bird came to Rotterdam for Agila, the female vulture of which he is separated a long time ago. Nine long days Nanga waits for Agila. The nine days of the vulture.
- watch the beginning of the series on

2012 - 7 episodes of 50 minutes
De geheimen van Barslet / The secrets of Barslet

Parool 19 november 2012
BARSLET, ONHEILSPELLENDE EN ENERVERENDE DOLLEMANSRIT


DE GEHEIMEN VAN BARSLET is een fascinerende televisieserie over een klein afgelegen dorpje waar zich in een korte tijd een aantal vreemde gebeurtenissen afspelen; de mysterieuze dood van een jongen, een pyromaan, een kleuter met voorspellende gaven en een heuse vissenregen. In de 7 delen van de serie focussen we ons elke keer op een ander personage. Elke keer zien we opnieuw dezelfde reeks van gebeurtenissen, maar dan wel verteld vanuit een ander perspectief. Met iedere andere zienswijze worden de conclusies uit de voorafgaande aflevering op de kop gezet, in een ander daglicht gesteld of soms keihard tegengesproken. Het is alsof je een caleidoscoop in handen hebt waarmee je met elke draai – met dezelfde ingrediënten - een totaal nieuw beeld kan creëren. Doordat we gedurende de afleveringen telkens een beetje opschuiven in de tijd, zie je de uiteindelijke ontknoping pas in de laatste aflevering. In elke aflevering staat de vissenregen centraal. Een bizar en surrealistisch gebeuren dat zo vreemd en onverklaarbaar is, dat het totaal ontregelend werkt op de – ogenschijnlijk - vreedzame dorpsgemeenschap. Alsof alles wat er onder het oppervlak suddert en broeit eruit gedwongen wordt. Alsof de onverklaarbaarheid van dit fenomeen direct het gevoel van veiligheid aantast en de dorpelingen agressief doet zoeken naar een nieuw evenwicht...

THE SECRETS OF BARSLET is a fascinating television series about a small remote village where in a short time a number of strange events take place: the mysterious death of a boy, a pyromaniac, an infant who foresees future events and raining fish in broad daylight. In the 7 episodes of the series we focus each time on a different character. Every time we see again the same sequence of events, but then told from a different perspective. With each new view, the conclusions from the previous episode are put in a different perspective, contradicting the early conclusions. Like looking through a kaleidoscope, where every turn - the same ingredients - turn into a totally new image. Each episode moves a little further in time, so the final outcome is only shown in the last episode. In each episode, the raining of the fish is a central event. A bizarre and surreal happening; so strange and inexplicable, that it has a disrupting effect on the - apparently - peaceful village community. As if all that is simmering and brewing below the surface is forced out. As if the inexplicable nature of this phenomenon directly affects the sense of security, leading to an aggressive search for a new balance by the villagers...
- watch the trailer on