2016 - 41 minutes
De Crisiskaravaan

Het boek 'De Crisiskaravaan' van Linda Polman was de inspiratie voor deze pseudo-documentaire in de reeks Duivelse Dilemma's van de HUMAN. In haar boek komt de onderzoeksjournaliste tot de pijnlijke conclusie dat hulp aan slachtoffers in oorlogsgebieden vaak niet werkt. Of, nog erger, de ellende alleen maar vergroot.
Met een kleine Nederlandse crew zijn we in Zuid-Afrika geweest om een film te maken over twee totaal tegengestelde hulpverleners. De Nederlandse Vincent, een succesvol zakenman, die zijn hart laat spreken en de Afrikaanse Nkosi die met zijn jarenlange ervaring in de hulpindustrie weet dat een groot deel van de hulp door misbruik verloren gaat. Ze zijn met elkaar opgezadeld als ze hulpgoederen willen brengen in een door burgeroorlogen verscheurd deel van Afrika. Hun reis wordt niet alleen een confrontatie met geweld en corruptie, maar vooral ook een confrontatie met zichzelf. Hoe ver wil Vincent gaan om zijn goede doel te bereiken en hoe fatalistisch kan Nkosi blijven, als hij de slachtoffers van onderdrukking en geweld wil helpen?

The book "The Crisis Caravan" by Linda Polman was the inspiration for this pseudo-documentary in the series Devilish Dilemmas of HUMAN. In her book, the investigative journalist comes to the painful conclusion that aid to the victims in war zones often doesn't work. Or, even worse, increasing the problems.
With a small Dutch crew we travelt to South Africa to make a film about two totally opposite aid workers. The Dutch Vincent, a successful businessman who wants to do good and the African Nkosi who knows because of his experience in the aid industry that a large part of the aid is lost through abuse. They are stuck with each other traveling through a war torn part of Africa. Their journey is not just a confrontation with violence and corruption, but also a confrontation with themselves. How far will go Vincent to fullfill his wish to help and how fatalistic can Nkosi be if he really wants to help the victims of oppression and violence?
- watch the film on UITZENDING GEMIST - more about DE CRISISKARAVAAN

1996 - 29 minutes
Noordwesterwals

Een mythisch verhaal over een kleine nederzetting die vecht tegen het water en zijn eigenaar. Noordwesterwals is een bewerking van de voorstelling Noordwesterwals van Dogtroep. Het is een theatraal verhaal zonder plaats of tijdsbepaling. Er is geen dialoog in deze film, de acteurs gebruiken jebbetalk. Na twee zomers het zeer succesvolle spektakel Noordwesterwals te hebben gespeeld op de oude scheepswerf van de NDSM in Amsterdam-Noord hebben Threes Anna en Boris Paval Conen het script omgeschreven tot een korte speelfilm die zij samen hebben geregisseerd. De film werd geproduceerd door Dogtroep, AVRO en IDTV.

An adaptation of the Dogtroep show Noordwesterwals. A mythical story about the survival of a flood.A little town under sea level has to fight against the water and his owner. After two summers of performing the spectacle Noordwesterwals on a slipway in an old dock in Amsterdam, Threes Schreurs and Boris Paval Conen adapted the script and co-directed the short feature film. The film was produced by the Dogtroep, AVRO and IDTV.
- watch the film on

2003 - 15 minutes
VLUCHT DER VERBEELDING / FLIGHT OF THE IMAGINATION

Jan Decleir speelt een explicateur die verliefd wordt op de personages uit de zwijgende films die hij verbaal begeleidt. Terwijl buiten op de deur wordt gebonkt, duikt de explicateur onder in zijn fantasie. De woonkamer, met dikke gordijnen afgeschermd van het daglicht, is in zijn hoofd een zaal vol bioscoopbezoekers. Mooie korte film die gemaakt werd tijdens het Nederlands Film Festival 2003, op initiatief van hoofdgast Decleir. Zes draaidagen en één dag postproductie - langer heeft de productie van dit juweeltje niet geduurd.

The reknowned Belgian actor Jan Decleir plays an explicator who falls in love with one of the characters of an silent movie's he is guiding. While outside the door is banged, the explicator submerges in his imagination. The living room, with thick curtains shielded from daylight, is in his mind a room full of moviegoers. This nice short film was made during the Dutch Film Festival 2003 at the initiative of principal guest Decleir. It took only 7 days to shoot and finish this little gem.
- watch the film on

2007 - 11 minutes
ONGEZIEN / UNSEEN

Ongezien is de meest poëtische film van de lichting Kort! van dit jaar.
(Neerlands Filmdoek 24 september 2007)

De blinde Mara heeft haar handicap tot een voordeel weten te maken en ze heeft een prima leventje. Tot zij verliefd wordt op de ziende Jonah. Ziende mensen zeggen dat liefde blind is, maar geldt dat ook voor een blinde?

Unseen is the most poetic film (of the series Kort!) from this year.
(Neerlands Filmdoek 24 september 2007)

A blind woman refuses to feel the face of a man she loves, because it will interfere with her fantasies of him.
- watch the film on

1993 - 22 minutes
Horror Vacui

"De 'absolute uitschieter' van de lichting van '93 was volgens de vaderlandse filmpers Boris Paval Conen, die met zijn Horror vacui (= angst voor de leegte) louter lof oogstte."
(VPRO gids 29 mei 1993)

In een eindeloze duistere leegte hangt een sprookjesachtige wereld van kleine metalen platen aan lange touwen. Dit is de woonplaats van mensen die hun leeg bestaan vullen met bizarre rituelen. Een jongeman daalt af in de touwwereld op zoek naar de grens van deze krakende, wankele omgeving, een zoektocht waar hij noodgedwongen de confrontatie aan moet gaan met zijn bewoners.


"The absolute highlight" of the class of '93, according to the Dutch film press Boris Paval Conen, who with his horror vacui (= fear of emptiness) gathered only praise.
(VPRO gids May 29th 1993)

In a endless dark emptiness there is a strange world. Little metal plates hanging on long ropes, the residence of people who fill there empty and dangerous lives with bizarre rituals.A young man decend into this rope-world, searching for the edge of this instable environment. In this journey he is forced into confrontation with its lokal inhabitants.
- watch the film on